Erfgoedwandelingen

 

 

 

 

Van Abdij tot waterkasteel

 

Wandeling 1 van 52 wandelingen

 

Deze wandeling leidt je door de prachtige natuur van de Faluintjes naar het dorpscentrum van Moorsel waar je de Sint-Martinuskerk en de eeuwenoude Sint-Gudulakapel vindt. Je ontdekt ook op welke manier het waterkasteel en de abdij van Affligem met elkaar verbonden zijn. Verder kom je ook langs het hopveld van Meldert

 

.

Meer informatie

 

Abdij wandeling

 

Wandeling 3 van 52 wandelingen

 

Ontdek het landschap in de omgeving van de abdij Affligem; passeer langs blikvangers die getuigen van het grootse verleden van wat eens één van de grootste, zo niet dé grootste abdij van de Nederlanden was.

 

 

Meer informatie

 

Duivenmelkerswandeling

 

Wandeling 4 van 52 wandelingen

 

De duivensport heet een Belgische uitvinding te zijn. De huidige reisduif werd tussen 1820 en 1840 in onze contreien gekweekt. De Antwerpse baron Ulens en zijn knecht André Bernaerts waren de grondleggers van deze soort. Begin 19de eeuw werden er al wedstrijden gehouden. In de jaren 1950 kende ons land 250.000 duivenmelkers. Deze wandeling stuurt ons langs weidse landschappen in Essene en Asbeek met prachtige vergezichten met hier en daar nog duiventillen in het landschap.

 

 

Meer informatie

 

Belledaal wandeling

 

Wandeling 7 van 52 wandelingen

 

De devotie aan de kapel van O-L-Vrouw ter Muilen is nog zeer levendig met een kaarsenprocessie, het dagelijks bidden van de rozenkrans in de meimaand en een eucharistieviering op 15 augustus. Met de kapel als startplaats laat deze wandeling je de Ommegang en de mooi natuur in de omgeving ontdekken.

 

 

Meer informatie

 

Kluis- en Faluintjes wandeling

 

Wandeling 8 van 52 wandelingen

 

Wandel van de abdij Affligem door een prachtig stukje natuur naar de mythische en historische Kluiskapel. Op de terugweg naar de abdij leidt deze wandeling ons door het uitzonderlijke natuurlijk decor van de Faluintjes. Dit is de lievelingswandeling van wijlen Leo De Ryck.

 

 

Meer informatie

 

Coigneau wandeling

 

Wandeling 10 van 52 wandelingen

 

In 1785 was er op het erf van Frans Coigneau spontaan een hopscheut beginnen groeien. Die ene plant vormde de oorsprong van een sterke en weelderige hopsoort die spoedig de dominant geteelde soort was op het einde van de 19de eeuw.

Deze wandeling leidt ons naar de plaats waar eens het kleine boerderijtje stond van Frans. De foto is van de Coigneau hopplant.

 

 

Meer informatie

 

Kapelletjes Hekelgem

 

Wandeling 11 van 52 wandelingen

 

Waarom staan in onze gemeente kapelletjes? Het zijn de stille getuigen van volksdevotie. Zij behoren tot ons historisch cultureel- en religieus erfgoed. Moge deze wandeling een vriendelijke wenk zijn naar mensen van goede wil of vereniging om zich te ontfermen over ons patrimonium.

 

 

Meer informatie

 

Erfgoedwandeling

 

Wandeling13 van 52 wandelingen

 

De wandeling vormt een lus tussen de drie kerken en maakt hierbij gebruik van zoveel mogelijk trage wegen. We maken er kennis met het bouwkundig erfgoed van Affligem waaronder gewezen hoeven en de watermolen van de abdij Affligem. Als startplaats kan gekozen worden voor één van de drie kerken van Affligem: de Sint-Michielskerk in Hekelgem, de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking in Essene of de kerk van Sint-Jan in Teralfene.

 

 

Meer informatie

 

Kluis- en Heuvelpark wandeling

 

Wandeling 14 van 52 wandelingen

 

De wandeling door het abdijlandschap gaat langs het hopveld Affligem, door de natuurgebieden Kluisbos, Somergembos en Heuvelpark.

Voorbij de historische Kluiskapel gaan we de provinciegrens over en volgen we de langgerekte, groene strook langs de vallei van de Somergembeek en een natuurlijk speelterrein met o.a. speelheuvels, een poel en een levend kunstwerk. Ideaal voor een picknick onderweg!

 

 

Meer informatie

 

Ter Muilen wandeling

 

Wandeling 15 van 52 wandelingen

 

Deze wandeling gaat voor het grootste gedeelte over grondgebied Teralfene naar het voormalige kleine maar bloeiende karmelietenklooster van 'Onze-Lieve-Vrouw van Muylen', vertegenwoordigd door een moderne kapel, een eeuwenoude ommegang en een oud overgebleven stuk muur dat zich nog enkel kreupel overeind kan houden. Deze priorij was de bakermat van het karmelietenklooster in Aalst en als bedevaartsoord van regionaal belang.

 

 

Meer informatie

 

René Mertens wandeling

 

Wandeling 16 van 52 wandelingen

 

Deze wandeling brengt ons vooral doorheen Essene waar heemkundige en folklorist René Mertens  (1903-1995) gewoond heeft en langs plaatsen die hem nauw aan het hart lagen. Hij zorgde voor veel  publicaties en zijn geliefde voordrachten gingen over het boerenleven, bedevaarten, heksen en duivels. 

 

 

Meer informatie

 

Henri Roseleth wandeling

 

Wandeling 19 van 52 wandelingen

 

Henri Roseleth (1859-1939) was een pionier van de dorpsgeschiedenis van Hekelgem. Hij was ook een fervent natuurliefhebber en hij laat ons op deze wandeling, kris kras door het dorp de mooiste plekjes ontdekken.

 

 

Meer informatie

 

Van d'Alf geleid wandeling

 

Wandeling 20 van 52 wandelingen

 

" 's avonds op den dool zijn, … zwijg me daar van … ik heb zoo ne keer uren aan een stuk in 't veld rondgeloopen, en niet weten waar ik was. Binst den klaren niet veel tijd gehad en zoo was 't tussen licht en donker als ik ginder op 't wegsken kwam tusschen de weiden. Als ik daar nu weer nen heelen tijd gestapt had, potverdekke, stond ik daar weer aan 't einde van dat groot stuk lans met lange roten mesthoopen!".
Beste wandelaar, bij het volgen van de routebeschrijving komen jullie op de juiste plaatsen in Teralfene terecht!

 

 

Meer informatie

 

Dom Beda Regaus wandeling

 

Wandeling 25 van 52 wandelinge

 

Met deze wandeling vernemen we iets meer over Dom Beda Regaus (1718-1808), de laatste proost en historicus van de abdij Affligem. Hij hield zorgvuldig de kronieken van de abdij bij zodat hij ons een schat aan informatie naliet. Hij zorgde er ook voor dat een groot gedeelte van de schatten van de abdij uit de handen van de Franse overheersers bleef. Dom Beda Regaus is begraven op de begraafplaats van de abdij.

 

 

Meer informatie

 

Op zoek naar Baron de Meer

 

Wandeling 30 van 52 wandelingen

 

In het midden van de 18de erfde Jan Jozef de Meer het kasteel van Moorsel en ging er wonen met zijn familie. Toen de Fransen de abdij Affligem binnenvielen en er een kleine troepenmacht ter bezetting vestigden verzamelde baron de Meer een meute boeren die gewapend met bijl en riek de Fransen op 2 januari 1797 verdreven. Die kwamen een paar dagen terug met een uitgebreide troepenmacht zodat de boerenrevolte snel onderdrukt werd. De baron sloeg op de vlucht, werd op 15 januari 1797 in Walem door de Fransen opgepakt en terechtgesteld op 20 januari 1797.

 

 

Meer informatie

 

Papeter wandeling

 

Wandeling 38 van 52 wandelingen

 

De Essenaren zouden hun spotnaam 'papeters' te danken hebben aan hun rijke hopverleden. Volgens de overlevering was het de regel dat tegen de kleine kermis een teil (rijst)pap werd gemaakt voor elke hopstaak waar op 29 juni, de feestdag van Sint-Pieter en Sint-Paulus, de hop was gegroeid tot een meter van het hoogste punt van de staak die tussen de 10 en 12 meter hoog was.

 

 

Meer informatie

 

Nerviërs wandeling

 

Wandeling 40 van 52 wandelingen

 

De Oude Baan in Hekelgem volgt een tracé dat oorspronkelijk   door de Nerviërs aangelegd werd en later waarschijnlijk door de Romeinen tot heirweg verbeterd werd.   Een beperkt archeologisch onderzoek in de jaren 60 en 70 op een plaats 'Borgstad' in Asbeek bracht   prehistorische werktuigen en keramiek aan de oppervlakte; verder onderzoek zou zeker aangewezen zijn. 

 

 

Meer informatie

 

Maria Mediatrix wandeling

 

Wandeling 44 van de 52 wandelingen

 

Deze wandeling voert ons langs de vroegere abdij Maria Mediatrix. Zij dankt haar ontstaan in 1921 aan Dom Franco de Weyls, later abt van Affligem en de Nederlandse bekeerlinge Gertrudis Schim van der Loeff.

Wegens een gebrek aan nieuwe intredingen telde de klooster gemeenschap in 2006 nog amper 7 zusters die in datzelfde jaar naar een gemeenschapshuis in Leuven moesten verhuizen. Na het vertrek van de zusters werd er met de 'Kluizerij' een onthaastings- en bezinningscentrum gevestigd.

 

 

Meer informatie

 

Roofridderspad

 

Wandeling 45 van 52 wandelingen

 

De naam 'Roofridderspad' verwijst naar de legende van de stichting van de Sint-Pieter- en Paulusabdij van Affligem. Het verhaal wil dat monnik Wedericus van de Gentse Sint-Pietersabdij zes roofridders bekeerde die zich in 1062 in Affligem vestigden.

De wandeling leidt je door de Koudenbergbeekvallei, een gemeentelijk natuurontwikkelingsgebied waar de natuur alle kansen krijgt. Dankzij de gevarieerde ondergrond – droog en nat, zandleem en klei- vind je hier heel zeldzame natuur op een historisch bijzondere plek.

 

 

Meer informatie

 

Ten Rozen wandeling

 

Wandeling 47 van 52 wandelingen

 

Met deze wandeling gaan we de richting uit van abdij Ten Rozen. Ze werd gesticht in de 13de eeuw; in 1235 is er voor de eerste maal sprake van in de geschriften. De zusters volgden de leefregel van Citeaux en droegen de naam Cisterciënzerinnen.

In de loop van de eeuwen heeft de abdij een zware tol moeten betalen door verwoestingen door wisselende legers en regimes. Maar de slag die de Fransen haar zouden toebrengen in de laatste jaren van de 18de eeuw, was onherroepelijk zwaar. Hij betekende het einde van de abdij in 1798.    

 

 

Meer informatie

 

Kapelletjes Teralfene

 

Wandeling 50 van 52 wandelingen

 

De deputatie van Vlaams-Brabant heeft op 2 april 2015 beslist om 11 kapellen in Affligem te erkennen als waardevol. Om als waardevol te worden erkend moeten de gebouwen een historisch, wetenschappelijk, industrieel archeologische, volkskundige of andere sociaal-culturele waarde of een beeldbepalend karakter hebben. In Teralfene gaat het om de Heilig Hartkapel, de kapel van Kind Jezus van Praag en de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood.

 

 

Meer informatie

 

Kapelletjes Essene

 

Wandeling 51 van 52 wandelingen

 

Onder het bladerdak van een oude boom, verborgen tussen glooiende akkers, op een kruispunt van (veld)wegen. We gaan op zoek naar de kapelletjes in Essene (ten zuiden van de Brusselbaan), het 'kleine' religieuze erfgoed van Vlaanderen. De kleine sacrale landschapselementen, gebouwd door de lokale gelovigen en opgericht onder toezicht van de Kerk.

 

 

Meer informatie

 

Hopbeleving

 

Wandeling 52 van 52 wandelingen

 

De hop uit Affligem en die van de hele regio Aalst-Affligem-Asse werd ooit het groene goud genoemd omdat ze in de loop van de geschiedenis veel welvaart bracht voor de mensen. Ze genoot zo'n goede reputatie dat ze in heel Europa bekend was. De hopteelt bepaalde lange tijd het uitzicht van onze streek; daar blijft helaas maar weinig meer van over. Organisaties zoals 'De Groene Bel' en het 'Stakenhuis' willen de hopcultuur in onze streek levendig houden, herwaarderen en terug op de kaart zetten.

 

 

Meer informatie