Elke week een andere wandeling

Wandeling 11 tot 20

Devotie wandeling

 

Waarom staan in onze gemeente kapelletjes? Het zijn de stille getuigen van volksdevotie. Zij behoren tot ons historisch cultureel- en religieus erfgoed. Moge deze wandeling een vriendelijke wenk zijn naar mensen van goede wil of vereniging om zich te ontfermen over ons patrimonium.

 

Meer informatie

Harry Haigh Wandeling

 

Wij wandelen in de voetsporen van de dappere 19 jarige jongeman, soldaat Harry Haigh uit Huddersfield (Engeland) die in mei 1940, tijdens de Slag aan de Dender in Teralfene sneuvelde. De benaming van deze wandeling komt van één van de 2 Britten die samen het piepkleine militaire kerkhof van Teralfene vullen namelijk Harry Haig.

 

Meer informatie

Erfgoedwandeling

 

De wandeling vormt een lus tussen de drie kerken en maakt hierbij gebruik van zoveel mogelijk trage wegen. We maken er kennis met het bouwkundig erfgoed van Affligem waaronder gewezen hoeven en de watermolen van de abdij Affligem. Als startplaats kan gekozen worden voor één van de drie kerken van Affligem: de Sint-Michielskerk in Hekelgem, de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking in Essene of de kerk van Sint-Jan in Teralfene.

 

Meer informatie

Kluis- en Heuvelpark wandeling

 

De wandeling door het abdijlandschap gaat langs het hopveld Affligem, door de natuurgebieden Kluisbos, Somergembos en Heuvelpark.

Voorbij de historische Kluiskapel gaan we de provinciegrens over en volgen we de langgerekte, groene strook langs de vallei van de Somergembeek en een natuurlijk speelterrein met o.a. speelheuvels, een poel en een levend kunstwerk. Ideaal voor een picknick onderweg!

 

Meer informatie

Ter Muilen wandeling

 

Deze wandeling gaat voor het grootste gedeelte over grondgebied Teralfene naar het voormalige kleine maar bloeiende karmelietenklooster van 'Onze-Lieve-Vrouw van Muylen', vertegenwoordigd door een moderne kapel, een eeuwenoude ommegang en een oud overgebleven stuk muur dat zich nog enkel kreupel overeind kan houden. Deze priorij was de bakermat van het karmelietenklooster in Aalst en als bedevaartsoord van regionaal belang.

 

Meer informatie

 

René Mertens wandeling

 

Deze wandeling brengt ons vooral doorheen Essene waar heemkundige en folklorist René Mertens  (1903-1995) gewoond heeft en langs plaatsen die hem nauw aan het hart lagen. Hij zorgde voor veel  publicaties en zijn geliefde voordrachten gingen over het boerenleven, bedevaarten, heksen en duivels. 

 

Meer informatie

Hekelgem in een notendopje

 

Op de N9 rijdt men haast in één rechte lijn van Aalst naar Asse. Wijk eens af van die route en ontdek aan de hand van deze wandeling de mooiste plekjes van Hekelgem, deelgemeente van Affligem die haar landelijk karakter tot nu toe grotendeels wist te behouden.

 

Meer informatie

Essene in een notendopje

 

Essene is één van de drie deelgemeenten van Affligem. Het is de dunst bevolkte van de drie en heeft dus nog veel open ruimtes. Bovendien heeft het een rijke geschiedenis; de verschillende historische gebouwen zijn daarvan de getuigenis.

 

Meer informatie

 

Henri Roseleth wandeling

 

Henri Roseleth (1859-1939) was een pionier van de dorpsgeschiedenis van Hekelgem. Hij was ook een fervent natuurliefhebber en hij laat ons op deze wandeling, kris kras door het dorp de mooiste plekjes ontdekken.

 

Meer informatie

 

Van d'Alf geleid wandeling

 

" 's avonds op den dool zijn, … zwijg me daar van … ik heb zoo ne keer uren aan een stuk in 't veld rondgeloopen, en niet weten waar ik was. Binst den klaren niet veel tijd gehad en zoo was 't tussen licht en donker als ik ginder op 't wegsken kwam tusschen de weiden. Als ik daar nu weer nen heelen tijd gestapt had, potverdekke, stond ik daar weer aan 't einde van dat groot stuk lans met lange roten mesthoopen!".
Beste wandelaar, bij het volgen van de routebeschrijving komen jullie op de juiste plaatsen in Teralfene terecht!

 

Meer informatie