Bewegwijzerde wandelingen

 

 

 

 

Belledaal wandeling

 

Wandeling 7 van 52 wandelingen

 

De devotie aan de kapel van O-L-Vrouw ter Muilen is nog zeer levendig met een kaarsenprocessie, het dagelijks bidden van de rozenkrans in de meimaand en een eucharistieviering op 15 augustus. Met de kapel als startplaats laat deze wandeling je de Ommegang en de mooi natuur in de omgeving ontdekken.

 

 

Meer informatie

 

Kluis- en Faluintjes wandeling

 

Wandeling 8 van 52 wandelingen

 

Wandel van de abdij Affligem door een prachtig stukje natuur naar de mythische en historische Kluiskapel. Op de terugweg naar de abdij leidt deze wandeling ons door het uitzonderlijke natuurlijk decor van de Faluintjes. Dit is de lievelingswandeling van wijlen Leo De Ryck.

 

 

Meer informatie

 

Korte Kluiswandeling

 

Wandeling 9 van 52 wandelingen

 

Wandel van de abdij Affligem door een prachtig stukje natuur naar de mythische en historische Kluiskapel.

De geschiedenis van de Kluiskapel gaat terug tot de 7de of 8ste eeuw. De H. Ursmarus, abt van Lobbes (Henegouwen) die in onze streek het geloof verkondigde, zou op die plaats een kapel hebben laten bouwen.

 

 

Meer informatie

 

Harry Haigh Wandeling

 

Wandeling 12 van 52 wandelingen

 

Wij wandelen in de voetsporen van de dappere 19 jarige jongeman, soldaat Harry Haigh uit Huddersfield (Engeland) die in mei 1940, tijdens de Slag aan de Dender in Teralfene sneuvelde. De benaming van deze wandeling komt van één van de 2 Britten die samen het piepkleine militaire kerkhof van Teralfene vullen namelijk Harry Haig.

 

Meer informatie

 

Kluis- en Heuvelpark wandeling

 

Wandeling 14 van 52 wandelingen

 

De wandeling door het abdijlandschap gaat langs het hopveld Affligem, door de natuurgebieden Kluisbos, Somergembos en Heuvelpark.

Voorbij de historische Kluiskapel gaan we de provinciegrens over en volgen we de langgerekte, groene strook langs de vallei van de Somergembeek en een natuurlijk speelterrein met o.a. speelheuvels, een poel en een levend kunstwerk. Ideaal voor een picknick onderweg!

 

 

Meer informatie

 

René Mertens wandeling

 

Wandeling 16 van 52 wandelingen

 

Deze wandeling brengt ons vooral doorheen Essene waar heemkundige en folklorist René Mertens  (1903-1995) gewoond heeft en langs plaatsen die hem nauw aan het hart lagen. Hij zorgde voor veel  publicaties en zijn geliefde voordrachten gingen over het boerenleven, bedevaarten, heksen en duivels. 

 

 

Meer informatie

 

Henri Roseleth wandeling

 

Wandeling 19 van 52 wandelingen

 

Henri Roseleth (1859-1939) was een pionier van de dorpsgeschiedenis van Hekelgem. Hij was ook een fervent natuurliefhebber en hij laat ons op deze wandeling, kris kras door het dorp de mooiste plekjes ontdekken.

 

 

Meer informatie

 

Rodulfus wandeling

 

Wandeling 29 van 52 wandelingen

 

Bosbaden? Bosbaden is vertoeven in het bos maar dan zonder stevig te stappen of te lopen.
Zoals Radulfus omhelzen we de traagheid en stilte en vieren we de zintuigen tijdens deze wandeling. Deze activiteit is geboren in Japan en heet er 'Shinrin Yoku'. Een uur zit, lig en slenter je op je pad, laat je je gedachten dansen en luister je naar de mooiste muziek, het ruisen van de bomen.

 

 

Meer informatie

 

Heuvelpark wandeling

 

Wandeling 33 van 52 wandelingen

 

Eén van de wandelingen in het Kluizengebied. Met start aan een plaats in een schitterend kader trekken we door een heerlijke oase van groen, langs de Kluiskapel naar het Heuvelpark waar ook kinderen zich kunnen uitleven in het speelbos.

 

 

Meer informatie

 

Hildebrand wandeling

 

Wandeling 43 van 52 wandelingen

 

Volgens de legende was Hildebrand een zeer godsvruchtige monnik die bij een bezoek aan de   Kluiskapel in trance geraakte door de zang van een vogeltje. Hij ontwaakte pas 300 jaar later uit  zijn verrukking, keerde terug naar de abdij maar werd daar door niemand meer herkend.

 

 

Meer informatie

 

Roofridderspad

 

Wandeling 45 van 52 wandelingen

 

De naam 'Roofridderspad' verwijst naar de legende van de stichting van de Sint-Pieter- en Paulusabdij van Affligem. Het verhaal wil dat monnik Wedericus van de Gentse Sint-Pietersabdij zes roofriddersbekeerde die zich in 1062 in Affligem vestigden.

De wandeling leidt je door de Koudenbergbeekvallei, een gemeentelijk natuurontwikkelingsgebied waar de natuur alle kansen krijgt. Dankzij de gevarieerde ondergrond – droog en nat, zandleem en klei- vind je hier heel zeldzame natuur op een historisch bijzondere plek.

 

 

Meer informatie