Vredereis Sint-Jan Teralfene naar de Westhoek

 

Lenteconcert

 

 

De Orgelkring van Essene presenteerde met trots een concert met het historisch Van Peteghemorgel (1817-2017), bespeeld door Helmut De Backer en Joris Bosman (tenor).

 

Hopasten: Getuigen van het rijke hopverleden in de Denderstreek

 

 

Hop is met de Denderstreek verbonden

 

Denderland bracht de hopasten in Denderland in kaart. Dat zijn oude droogovens van hopbellen, die vandaag tot ons bouwkundig erfgoed behoren. In sommige oude huizen, boerderijen of voormalige landbouwbedrijven vind je deze nog. Of zijn er sporen van over gebleven.

 

Hopkeestenwandeling

 

 

17 maart 2024

 

In maart wordt traditioneel het "witte goud" van de hopstreek geoogst. Gidsen Affligem namen jou mee doorheen het abdijlandschap voor een mooie lentetocht. De deelnemers kregen een proevertje hopkeesten en een Ondineke. Achteraf kon je nagenieten in de horecazaken in de buurt. I.s.m. De Orde van De Groene Bel en Gemeente Affligem

 

 

Boomplantactie

 

 

24 februari 2024

 

Op 24 februari 2024 werd Teralfene dankzij vele helpende handen een stukje groener. In de Bremtstraat werd een golvende bosrand aangeplant met heel wat struiksoorten zoals meidoorn, kornoelje en hazelaar. In de kern wordt een menging van inheemse boomsoorten aangeplant, zoals eik, boskers en haagbeuk.

 

Er werden 800 boompjes geplant, in totaal wordt het bos van 2 hectare 3760 bomen rijk. De nieuwe inkomzone aan het bijenhotel en het wandelpad (volg de paaltjes) nodigen nu al uit om het bos te komen ontdekken. Later in het voorjaar worden de zit- en speelelementen geplaatst en wordt een hondenlosloopzone voorzien. Het project wil biodiversiteit en beleefbaarheid concreet maken en kwam tot stand in samenwerking met de vzw Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

 

Foto's Sint-Antonius viering Essene

 

 

Zondag 21 januari 2024

 

 

Gregoriaanse hoogmis opgeluisterd door versterkt koor Essene

Verkoop van de offergaven volgens aloude traditie, gevolgd door volksfeest in en rond het patronaat

Sint-Antonius wordt aanroepen tegen "'t coud vier" een ziekte bij mens en dier. Gregoriaanse misviering met uitdeling van santjes. Eeuwenoude traditionele verkoop van offergaven, o.a. varkenskoppen, neerhofdieren, brood, e.a