Roepsteen

In een tijd dat de meeste mensen niet konden lezen was de openbare bekendmaking van de wetten en voorschriften door een ambtenaar op openbare pleinen een absolute noodzaak.

De roepsteen, aan het muurtje van kerkplein, was de plaats waar de Belleman wetten, reglementen en andere officiële berichten aan de bevolking meedeelde. Tijdens de jaarlijkse Kermis Teralfene (de zogenaamde "Zotsfeesten") na de hoogmis van 10 uur, deed hij vroeger dorpsgenoten kond van wat er in het afgelopen jaar was geschied, en dat in onvervalst Teralfens met de openingsroep:

Zotten van Tralfenen
Kom ketter, kom ketter
Kom le'steren nui de champetter
Volgest ne wet van Koizer Karel van Affligem
Mege men vanduig zoveel as in Hekelgem
De geméntje ei vanduig niks te zeggen
'tEs uin de zott'n om de wetten op te leggen
na moet ek ellen nog vertell'n
Wat er in Tralfenen valt te meljen...