Oude Molen

 

De benaming “Oude molen” wordt gebruikt om deze molen te onderscheiden van de molen De Vis op de Boekhoutberg die in 1827 werd gebouwd. Al voor 1413 stond op deze plaats een houten windmolen die verpacht werd door de monniken van de abdij Affligem. In 1633 kwam die met de woning en de stallen in privĂ©handen.

 

De huidige stenen  molen met steekboogvensters verving in 1785 de houten staakmolen. Hij werd gebouwd door de kleinzoon van Adriaan, nl. Jozef Van Lierde die nog datzelfde jaar stierf voor zijn levenswerk was voltooid. De molen is van het bovenkruiertype. Hij ligt op een hoogte van 74 m boven de zeespiegel. Door zijn strategische ligging en door zijn hoogte van 15 m werd hij vaak gebruikt als observatiepost gedurende de vele oorlogen. Om die reden werd hij dan ook vaak door doortrekkende legers beschadigd.

 

In 1830 verkochten de kinderen van Jozef Van Lierde de molen. De nieuwe eigenaar was Jan Baptist De Vis, zoon van Judocus die de “nieuwe” molen op de Boekhoutberg had laten bouwen. Hij bleef tot 1952 in gebruik.

 

De huidige eigenaar heeft de molen schitterend gerestaureerd en sinds 1994 ingericht als woning. Zijn voorouders kwamen hier graan leveren. Zelf moet hij af en toe echt molenaarswerk verrichten, om het verval van zijn merkwaardig huis tegen te gaan.

 

Meer informatie