Nieuwe Molen

 

Aan het begin van de Romeinse Weg zien we rechts de gerestaureerde Nieuwe Molen. Deze stenen molen werd in 1827 gebouwd door de familie De Vis en bleef tot 2015 eigendom van deze familie. In datzelfde jaar werd de molen en het aanpalende domein 'Verbrugghen' aangekocht door de familie Krauch die het molenhuis en de molen prachtig liet restaureren. Bovenaan de molen staat een 'windvis', als eerbetoon aan de vele generaties De Vis die er woonden.

 

Dateert van 1827 en staat op de westflank van de Molenberg. Hij was de trots van het molenaarsgeslacht De Vis. Sedert 1952 is hij buiten gebruik. Het molenhuis waar eens de heemkundige professor Henri De Vis gewoond heeft, bleef bewaard.

 

Meer informatie