Kerk van Teralfene

 

Het archief van de abdij vermeldt de kerk van St.-Jan in 1369.


Ook gekend als de kerk van St.-Jan –de-Evangelist . Het archief van de abdij vermeldt de kerk van St.-Jan in 1369. In de zandstenen kruisbeuk uit 1652 liet pastoor De Vleeshoudere zijn monogram (HPDV) en zijn devies (Omnis Caro Foenum = alle vlees is hooi) aanbrengen.

 

Nieuwe verbouwingen vonden plaats in 1841 aan het koor en in 1895 aan de toren en het achterste gedeelte van de zijbeuken.  Het hoofdaltaar (1715) bevat het wapenschild van de familie (de) Blondel-du Bosch, die in de 18de eeuw de heer van Teralfene leverde.

 

De oudste eiken biechtstoel is van de 17de eeuw, de andere uit de 18de eeuw. De preekstoel (1838) is het werk van Andres Van den Haute, een plaatselijk kunstenaar.

 

In de kerk vond het waardevolle Mariabeeld, 'een sedes sapientiae', uit de kapel van O.-L.-Vrouw-ter-Nood, een veilig onderkomen. Het gepolychromeerde eiken beeld dateert van de 15de of begin 16de eeuw.

 

Elke tweede zondag van de maand is er na de eucharistieviering nog een sacramentsprocessie met flambouwen waarin de leden van de Broederschappen van de H. Drievuldigheid en van de H. Rozenkrans mee opstappen.