Hopteelt

 

In de streek van Asse-Aalst introduceerden de monniken van de abdij Affligem in de 12de eeuw de hopcultuur. De hop behoort tot de familie van de Hennep achtingen. De hop is inheems in een groot deel van Europa. Als cultuurplant is de hop over bijna gans de wereld verspreid.

 

De wetenschappelijke naam van de hop is “Humulus-lupulus”. De plant is rechts windend d.w.z. dat de stengels zich winden met de wijzers van de klok mee, dus volgens de richting van de zon. De hop is een tweehuizige- en overblijvende of doorlevende plant die tientallen jaren oud wordt, en waarvan de stengels 5 tot 9 m lang worden; de hop is daarmee de langste kruidachtige klimplant.


Al vanaf 16 augustus 1926 was er een wetgeving in België die oplegde om alle mannelijke hopplanten te vernietigen. Het KB. Van 25 augustus 1971 schrijft voor dat: “iedereen die de aanwezigheid van wilde of mannelijke hop vaststelt in een strook van 5 km rond elk hopveld, deze plant vóór 1 juni moet verdelgen”.