Hof ter Elst

 

Ter Elst en de koningin. Historiek van Ter Elst én de connectie met ... koningin Mathilde.

De heerlijkheid Ter Elst is in het ancien regime (<1795) eeuwenlang een kleine enclave geweest in het noorden van Teralfene, gesitueerd nabij het hoogste punt van het dorp. Zo blijkt er in de middeleeuwen tot het eind van de 14de eeuw een omwaterd burchtje te hebben gestaan van waaruit ridders, als leenmannen van de graaf van Vlaanderen, er de toenmalige grens met Brabant bewaakten. Ook nadat de burcht verdwenen was bleef Ter Elst een aparte heerlijkheid en dus een afzonderlijk rechtsgebiedje waarvan het foncier (centrale vroonhoeve met omringende grond) gedurende de laatste eeuwen van het ancien regime een oppervlakte besloeg van minder dan 10 procent van het grondgebied van Teralfene.

 

Ter Elst beschikte ook over heel wat leengronden buiten de dorpsgrenzen die verspreid lagen in het Land van Aalst. Ter Elst was welliswaar een kleine heerlijkheid, maar had wel enige uitstraling gezien de strategische ligging op de grens van het graafschap Vlaanderen. Allicht stonden er in Teralfene gedurende verschillende eeuwen slechts 2 stenen gebouwen: dat was enerzijds de kerk en anderzijds de burcht (en latere vroonhoeve) van Ter Elst. Mogelijk heeft dit burchtje nog dienst gedaan tijdens de laatste oorlogen tussen Vlaanderen en Brabant in de 14de eeuw (1333 & 1356).

 

Jerôme de Kerchove, laatste heer van Ter Elst, was een rechtstreekse voorvader van koningin Mathilde, zoals blijkt uit de stamboom van de laatste heren en dames van Ter Elst en hun nazaten... België zal pas opgericht worden 12 jaar na Jerômes overlijden (1818). Hij heeft dus in geen geval kunnen vermoeden dat zijn achterkleindochter Alice Marie de Kerchove in 1860 zal huwen met Albert d'Udecem d'Acoz en dat deze twee de betovergrootouders waren van een toekomstige koningin van België, namelijk prinses Mathilde.

Dit artikel is geschreven door de Alfenman in de blog Teralfene

Meer informatie over Hof ter Elst