Alvinnenberg aan de Dender

 

Voorpost van de burcht van Liedekerke?

 

Vluchtheuvel voor het vee? Romeinse militaire vesting?  Begraafplaats?  Voorpost van de burcht van Liedekerke?

 

De Alvinnenberg, een cirkelvormige verhevenheid op de rechteroever van de Dender, roept nog veel vragen op. In 1885 gedeeltelijk afgegraven heeft de “berg” nog een hoogte van ca 5 m en een diameter van 50 m. En net zoals zijn oorsprong, blijft de naam even raadselachtig.

 

Volgens sommigen komt de naam voort van de nabijgelegen Bellebeek die vroeger Alfene heette. Anderen beweren dat de heuvel de woning is van onderaardse geesten en kabouters.